Privacy

Francine Tempels & Wellbe, de verantwoordelijke voor de verwerking, hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving, meer bepaald met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website geeft u aan Francine Tempels & Wellbe, de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toelating om deze gegevens te verwerken.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Bezoekers van de website kunnen zich via de website registreren. De persoonsgegevens die u bij de registratie ingeeft, worden door Francine Tempels & wellbe opgenomen in het klantenbestand. Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt met het doel de door u gevraagde informatie of publicaties te verstrekken en/of te bezorgen. Bij elke communicatie via e-mail, geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Doorgeven van persoonsgegevens aan derden

Het is ons beleid om geen gegevens die tot uw persoon te herleiden zijn aan derden te verkopen of te verhuren.

Gegevens van minderjarigen

Kinderen mogen alleen samen met hun ouders of voogden gebruik maken van onze diensten. Indien u minderjarig bent (jonger dan 18 jaar), vragen wij u om geen persoonsgegevens aan ons over te maken.

Uw rechten

U krijgt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kan deze op juistheid controleren en/of verbeteren. U kunt uw gegevens tevens laten verwijderen. Hiertoe kan u contact opnemen met de webmaster of met Francine Tempels & wellbe.

Wijzigingen Privacy Statement

Francine Tempels wellbe behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement aan te passen conform de geldende privacyregels.

Gebruik van cookies

De website gebruikt cookies. Een cookie is een informatiebestand dat de server naar uw browser stuurt en dat nadien op de harde schijf van uw eigen computer wordt bewaard. Cookies worden enkel gebruikt voor de uitvoering of vergemakkelijking van de uitvoering van een door u gevraagde dienst.

U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om het aanmaken ervan te verhinderen.
De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie of bezoek. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard. U vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites.

Geschillen

Huidige overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze website of de gegevens en de inhoud ervan vallen onder de toepassing van het Belgisch recht.

Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan het Belgisch recht en dat u aanvaardt om alle gedingen en geschillen uitsluitend voor de rechtbanken te Leuven te brengen.

Laatste update op 12 augustus 2013

 

 • Gebruik van bestanden en technologieën zoals bijvoorbeeld cookies

Bij een internetbezoek op een website of gebruik van een toepassing  van Wellbe kunnen bestanden en technologieën worden gebruikt die informatie opslaan op uw eindapparatuur (PC, laptop, smart phone, tablet ed.) of die toegang verkrijgen tot informatie die reeds is opgeslagen op uw eindapparatuur.

Deze policy zet uiteen welke bestanden en technologieën Wellbe en derden gebruiken.  Deze policy kan van tijd tot tijd worden aangepast, elke aangepaste versie staat online.  Enkel de meest recente versie van de policy is van toepassing op het gebruik van de website. Uw gebruik van de website impliceert een akkoord met de meest recente versie van deze policy.

Deze bestanden en technologieën kunnen bestaan uit cookies, web beacons, log files, instellingen en informatie op uw eindapparatuur en dergelijke.  Ze worden gebruikt door Wellbe.

De bestanden en technologieën bevatten geen virussen of andere schadelijke toepassingen.  Deze bestanden en technologieën zijn soms tijdelijk (sessie cookies, deze worden verwijderd als u de browser afsluit), soms permanent (persistent cookies, deze blijven staan tot ze vervallen of tot u ze wist) of soms beide.

 • Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die bij het bezoek en gebruik van onze website op de eindapparatuur van uw toestel worden gezet en/of gelezen.

 • Wat zijn web beacons?

Web beacons of pixel tags zijn (onzichtbare) grafische bestanden die in een webpagina of een e-mail zitten en die o.a. bepaalde informatie kunnen registreren zoals uw IP-adres.

 • Wat zijn logfiles?

Logfiles kunnen o.a. informatie verzamelen over de activiteiten van uw web browser.

 • Wat zijn instellingen en informatie op uw eindapparatuur?

Uw PC, laptop, smart phone en tablet, en de toepassingen die erop aanwezig zijn, kunnen informatie bevatten over het type van toestel, de instellingen van een toepassing etc.  Deze instellingen kunnen worden gelezen.

 • Persoonsgegevens en hun gebruik

Sommige van de gebruikte bestanden en technologieën die hier worden beschreven, bevatten gegevens die u rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren (persoonsgegevens). Wellbe gebruikt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: werking en gebruik van de website, klantenbeheer en marktonderzoek.

 • Waarvoor gebruikt Wellbe bestanden en technologieën?  

Wellbe gebruikt bestanden en technologieën voor de volgende doeleinden:

 1. Bestanden en technologieën noodzakelijk om u op onze website vlot te laten navigeren en om onze website gemakkelijk te kunnen gebruiken of die interactiviteit met onze websites mogelijk maken.
  Bijvoorbeeld: gebruik van functies, detectie van het type van uw toestel, detectie van uw schermresolutie, detectie van uw tekstgrootte, raadpleging van uw browserinstellingen, buffergrootte, ID van het toestel
 2. Bestanden en technologieën die uw surfvoorkeuren opslaan.
  Bijvoorbeeld: uw taal, uw regio, uw login, uw paswoord, uw abonnement, uw voorkeursthema’s, voorkeuren voor zoekopdrachten
 3. Bestanden en technologieën die uw aankopen of informatie-ingave over verschillende webpagina’s of surfsessies onthouden
  Bijvoorbeeld:  bestelmandje, formulieren.
 4. Bestanden en technologieën die webpagina’s sneller doen laden, veiligheid garanderen, de website of gebruikers testen, misbruik opsporen en de vereiste leeftijd detecteren.
  Bijvoorbeeld: load balancing, detectie aantal inlog pogingen, automatische uitlog functie, A/B testing
 5. Bestanden en technologieën die het aantal bezoekers, uw surfgedrag, gebruikspatronen en foutmeldingen registreert voor optimalisatie van de inhoud en structuur van onze website.
  Bijvoorbeeld: hoeveel keer bezoekt u de website, welke webpagina’s bezoekt u, welke pagina’s geven fouten, hoe komt u op de website terecht
 6. Bestanden en technologieën die uw surfgeschiedenis bijhouden in de tijd, al dan niet gecombineerd met informatie via derde bronnen, om relevante inhoud, berichtgeving (cfr. Push berichten) en reclameboodschappen te tonen en voor onderzoeksdoeleinden en marktanalyse alsook voor de juiste en goede werking van het advertentiesysteem.
  Bijvoorbeeld: op basis van uw eerder surfgedrag, uw geo-locatie, de advertenties die u reeds aanklikte, het ID van uw toestel, wordt u gepersonaliseerde inhoud en reclame van Wellbe getoond.  Deze bestanden en technologieën blijven minstens 1 jaar geldig.
 7. Bestanden en technologieën die detecteren of u gebruik maakt van adblock technologieën.
 • Waarvoor gebruiken derden bestanden en technologieën via de Wellbe website

Derden gebruiken bestanden en technologieën voor de volgende doeleinden:

 1. Bestanden en technologieën die uw surfgeschiedenis bijhouden in de tijd, al dan niet gecombineerd met informatie van andere advertenties of via derde bronnen, om reclameboodschappen van derden te tonen.
  Bijvoorbeeld: op basis van uw eerder surfgedrag, uw geo-locatie, de advertenties die u reeds aanklikte wordt u gepersonaliseerde inhoud en reclame van derden getoond.
 2. Bestanden en technologieën die u via een sociaal netwerk kunnen volgen nadat u op een knop van het sociale netwerk heeft geklikt en waardoor die sociale netwerken op automatische wijze uw persoonsgegevens ontvangen
  Bijvoorbeeld: like of share knop van facebook.
 • Sommige bestanden en technologieën uitschakelen

U kunt de cookies, web beacons, logfiles en andere bestanden en technologieën die Wellbe en/of derden gebruiken uitschakelen in de mate en zoals hierna beschreven.  Het verwijderen en/of weigeren van cookies, web beacons, logfiles, ad block detectie en andere bestanden en technologieën kan tot gevolg hebben dat u de website niet meer optimaal kan gebruiken.

Cookies uitschakelen:

 • Google Chrome: over het verwijderen van bestaande cookies en weigeren van nieuwe cookies. Klik hier
 • Internet Explorer: over het verwijderen van bestaande cookies en weigeren van nieuwe cookies. Klik hier
 • Firefox/Mozilla: over het weigeren van nieuwe cookies. Klik hier
 • Firefox/Mozilla: over het verwijderen van bestaande cookies. Klik hier
 • Safari: over het verwijderen van bestaande cookies en weigeren van nieuwe cookies. Klik hier
 • Opera: over het verwijderen van bestaande cookies en weigeren van nieuwe cookies. Klik hier